Quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường

Bài viết về quá trình xây dựng và trưởng thành của trường Mầm non Hoa Phượng 1

        Trường Mầm non Hoa Phượng 1 nằm trên địa bàn thôn Soi Mít thuộc xã Khánh Hiệp - huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa, là trường mầm non công lập được thành lập từ tháng 08 năm 2014, trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa.

        Tổng số CBQL- GV- NV của trường hiện nay là 18 người.

        Trong đó:

          + CBQL là 02 người: Trình độ ĐHSPMN

          + Giáo viên là 08 người.

           + Nhân viên là 08 người.

        100% đội ngũ giáo viên tại đơn vị đều có trình độ đào tạo sư phạm mầm non đạt trên chuẩn. Hầu hết đội ngũ giáo viên trẻ năng động, nhiệt tình có trách nhiệm trong công tác chủ nhiệm, yêu nghề, mến trẻ.

        Mặc dù mới trải qua 5 năm thành lập, trường chưa có cơ sở trường chính, nhiều điểm trường lẻ nằm cách xa nhau, cơ sở trường lớp còn chưa ổn định, nhưng tập thể CBQL-GV-NV trường Mầm non Hoa Phượng 1 luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn hoàn thành mục tiêu giáo dục. Đặc biệt trường luôn được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Ban giám hiệu nhà trường cùng các giáo viên luôn chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng môi trường giáo dục sư phạm, cũng như các hoạt động chuyên môn.

        Những năm đầu thành lập nhà trường đã gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, bằng sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường vẫn khắc phục khó khăn để thi đua dạy tốt, học tốt.

      * Năm học 2014 -2015

        - Đây là năm đầu tiên thành lập trường nhưng với sự nỗ lực của tập thể  sư phạm. Nhà trường tích cực tham gia các phong trào và đạt một số thành tích như:

        + Tham gia hội thi Bé khỏe - Bé măng non cấp huyện đạt giải nhất môn bóng đá mi ni; giải khuyến khích toàn đoàn.

        + 03 đồng chí được UBND huyện khen thưởng.

        + Hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” toàn trường đã tổ chức được 4 chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và nâng cao kỹ năng nghề cho đội ngũ giáo viên, toàn trường có 3 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường

        + 10/19 người đạt lao động tiên tiến.

 

 

 

 

* Năm học: 2015 -2016

        - Trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, toàn trường có 6 giáo viên tham gia đạt 3 giáo viên.

        - 02 giáo viên tham gia giáo viên giỏi cấp huyện đạt 01 giáo viên.

        + 17 đồng chí đạt  LĐTT.

        + 03 đồng chí được UBND huyện khen thưởng.

        * Năm học: 2016 -2017

        - Kết quả trẻ tham gia Hội khỏe Măng non cấp cụm : Đạt giải ba toàn đoàn;  Đạt giải nhì môn trò chơi tiếp sức.

        - Tham gia Hội thi CBQL giỏi dành cho các Phó hiệu trường, đơn vị có 1 CBQL tham gia đạt giải nhì cấp huyện; giải ba cấp tỉnh.

        - Trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, toàn trường có 6 giáo viên tham gia đạt 3 giáo viên.

        - Giáo viên tham gia tích cực trong Hội thi triển lãm đồ dùng dạy học cấp trường : Đạt 01 giải A ; 2 giải B ; 1 giải C

        + 15 đồng chí đạt  LĐTT.

        + 01 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cơ sở.

        + Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh

 

 

 

* Năm học: 2017 -2018

        + 04 đồng chí được UBND huyện khen thưởng.

        + Trường được tặng giấy khen tập thể tiên tiến. tổ chuyên môn được UBND huyện tặng giấy khen.

        + Công đoàn cơ sở vững mạnh

        - 02 giáo viên tham gia giáo viên giỏi cấp huyện đạt 02 giáo viên trong đó 01 giáo viên đạt giải ba; 01 giáo viên đạt giải khuyến khích.

        - Tham gia tranh mỹ thuật thiếu nhi Khánh Hòa đơn vị có một học sinh đạt giải đồng.

        - Trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, toàn trường có 5 giáo viên tham gia đạt 3 giáo viên.

        - 02 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cơ sở.

        - 04 đồng chí được UBND huyện khen thưởng.

        - 01 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và xếp loại khá cấp huyện.

Hình ảnh CBQL của trường tham gia hội thi cán bộ quản lý giỏi cấp tỉnh

Hình ảnh cán bộ quản lý, giáo viên trường nhận giấy khen công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở

.Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đồng thời đánh giá được trình độ chuyên môn của từng giáo viên của các giáo viên. Nhờ vậy chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường cũng được không ngừng nâng cao. Đến trường trẻ được học được chơi, được chăm sóc và phát triển một cách toàn diện nhất. Bên cạnh đó nhà trường luôn giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đến trường.

Hình ảnh dạy chuyên đề

Hình ảnh trẻ tập thể dục sáng

Hình ảnh Khám phá khoa học bằng cách làm thí nghiệm.

Hình ảnh trẻ tích cực lao động nhặt rác làm sạch trường, lớp.

 

Năm học 2018-2019 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập thể sư phạm trường Mầm non Hoa Phượng 1 tích cực thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động. Nhà trường nghiêm túc triển khai, học tập quán triệt đầy đủ nội dung các chỉ thị, nghị quyết và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tế, mỗi cán bộ, giáo viên của trường đều đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực. Nhà trường phát động các phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường gắn với nhiệm vụ cụ thể; chú trọng giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; lấy chất lượng của học sinh, chất lượng công việc làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Quy chế hoạt động, nội quy làm việc của trường, nội dung các phong trào thi đua, cuộc vận động được cụ thể hóa trong kế hoạch chỉ đạo đồng bộ, xuyên suốt ngay từ đầu năm học.

          Có thể khẳng định rằng Trường mầm non Hoa Phượng 1 là tập thể có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, cán bộ, giáo viên luôn yêu nghề tâm huyết, hết lòng thương yêu trẻ và chăm sóc trẻ tận tình, hàng năm luôn hoàn thành nhiệm vụ năm học mà ngành giao phó, nhà trường luôn được xây dựng và phát triển đáp ứng nhu cầu dạy và học của xã nhà. Trên con đường ươm mầm tương lai của đất nước nhà trường sẽ  còn phấn đấu nhiều hơn nữa về các công tác chăm sóc giáo dục cũng như xây dựng môi trường chăm sóc giáo dục vui tươi, lành mạnh và an toàn cho trẻ./.